Palvelut

Hallinnollinen Isännöinti

Talous:

 • Kirjanpito
 • Arvonlisäverotus
 • Verotus
 • Kiinteistöverojen seuranta
 • Palkanlaskenta
 • Tilinpäätökset
 • Konsernitilinpäätökset
 • Budjettien laadinta ja seuranta
 • Rahoitussuunnittelu
 • Lainoituksen haku
 • Vastikereskontrat, perintä
 • Avainhallinta
 • Isännöintitodistukset
 • Lainaosuuslaskelmat
 • Osakerekisterit

Hallinto:

 • Yhtiökokoukset
 • Hallituksen kokoukset
 • Asukaskokoukset
 • Kaupparekisteri-ilmoitukset
 • Vuokrasopimusten laatiminen
 • Kiinteistönpito-sopimusten teko
 • Sopimusten kilpailuttaminen
 • Vakuutus-asiat
 • Rikosilmoitukset
 • Oikeudelliset toimenpiteet
 • Panttaukset

Tekninen Isännöinti

Kiinteistöjen valvonta:

 • Huolto / siivous / katselmukset
 • Perussiivouksien tarjoukset / valvonta
 • Huollon ja siivouksen kehittäminen
 • LVI-laitteiden säädöt
 • Energiaseuranta / analysointi
 • IV-koneiden suodatinten tilaus

Kiinteistönpito / Korjausrakentaminen:

 • Kiinteistöjen kehitystyö
 • Vuosikorjauksien kartoitus
 • Muutos- ja korjaustyöt
 • Vuosikorjausten suunnittelut
 • Kilpailuttaminen
 • Pienurakkasopimusten teko
 • Vuosikorjausten valvonta
 • Maksuerien valvonta
 • Takuut / vakuudet
 • Yksittäiset kosteusmittaukset ja huoneistokatselmukset
 • Tulityöluvat