Lisäpalvelut

Hallinnollinen Isännöinti

 • Yhtiöiden perustamiset
 • Yhtiöjärjestyksen muutokset
 • Lainhuudot
 • Kiinnitysten hakemiset
 • Vapaaehtoiset selvitystilat
 • Haastehakemukset
 • Hallintaanotot
 • Oikeudelliset toimenpiteet
 • Panttaukset
 • Häätöjen järjestely
Tekninen Isännöinti

 • Huoltokirjojen laadinta
 • Turvallisuussuunnitelmien laadinta
 • Urakkailmoitukset verohallinnolle
 • Työmaakokoukset
 • Vastaanottotarkastukset
 • Kosteusmittaukset
 • Huoneistokatselmukset