Laatujärjestelmä

“Teen joka päivä asiakkaani vaatimusten mukaisesti
– Oikeita asioita
– Oikealla tavalla”

Loppuun asti Tampereen KV-Isännöinti Oy:n arvoja noudattaen

Lähtökohdat:

  • Asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden huomioon ottaminen
  • Asumista koskevien lakien ja säädösten noudattaminen

Haluamme varmistaa:

  • Asiakkaan ja markkinoiden muuttuvien vaatimusten jatkuvan tunnistamisen
  • Sovitun palvelutason toteuttamisen
  • Toiminnan jatkuvan kehittymisen

Soveltamisen seuranta:

  • Asiakasprosessien itsearviointimenettely
  • Henkilöstön itsearviointimenettely